آیا می دانید که؟

11 عمل جراحی لاغری

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری

11 عمل جراحی لاغری

کسانی که با روش سنتی، یعنی ترکیب رژیم غذایی و ورزش در کاهش وزن موفق نبوده‌اند یک راه حل دیگر پیش رو دارند: عمل لاغری. جراحی باریاتریک و عمل معده برای لاغری نام‌های دیگری هستند که برای جراحی لاغری به‌ کار می‌روند. این جراحی‌ها به فرد کمک می‌کنند که لاغر شود و خطرهای ناشی از اضافه وزن برای سلامتی خود را به حداقل ممکن برساند.

با توجه به افزایش روزافزون شیوع چاقی انجام انواع عمل لاغری در حال افزایش است. در ادامه با انواع جراحی های لاغری و جدیدترین متد جراحی لاغری آشنا می‌شویم.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

1- بای پس معده

در این عمل جراحی لاغری، پزشک متخصص جراحی از معده کنونی بخش‌هایی را برمی دارد و روده کوچک را به بخش بالای معده وصل می‌کند و در واقع بخش پایینی معده از جریان گوارش خارج می‌شود. به همین دلیل به آن بای پس معده می‌گوییم.

بنابراین فرد با غذای کمتری احساس پری و سیری می‌کند و به دلیلِ مصرفِ کمتر غذا لاغر می‌شود.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

2- باند معده یا باندینگ معده با لاپاروسکوپی

به آندوسکوپی شکم (دیدن داخل حفره شکم با یک لوله باریک دارای نور) لاپاروسکوپی هم می‌گویند. می‌توان با لاپاروسکوپی یک باند با امکان باد شدن یا خالی شدن، دور بخش‌های بالایی معده قرار داد. باند معده، اندازه معده را به میزان لازم کوچک می‌نماید.

گاهی با تغییرات ساختار معده، باند روی معده می‌لغزد و لازم است دوباره لاپاروسکوپی انجام شود و باند در جای مناسب قرار داده شود.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

3- جراحی اولیه چاقی اندولومنا یا پلیکاسیون

در این روش که شاید جدیدترین متد جراحی لاغری باشد با استفاده از دستگاه آندوسکوپی معده (گاسترسکوپ) پزشک وسایل ظریفی را به معده وارد می‌کند و با آنها داخل معده را به  صورت تاهایی، روی هم قرار می‌دهد طوری که حجم معده کم شود.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

4- باند با پلیکاسیون معده

در این حالت به جای لاپاروسکوپی از جراحی برای کارگذاری باند معده استفاده می‌شود. در این جراحی علاوه بر کارگذاری باند، بخشی از معده بریده شده یا روی هم تا زده شده و دوخته می‌شود که به آن پلیکاسیون گفته می‌شود. در این روش هم باند، هم دوختن معده با جراحی، به کوچک شدن معده منتهی می‌شوند.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

5- اسلیو گاسترکتومی

در این روش، علاوه بر برداشتن بخشی از معده، باقیمانده آن به شکل یک لوله عمودی در آورده می‌شود تا غذای کمتری در آن جای بگیرد.
جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

6- بالون معده

در این روش یک بالون نرم که با هوا یا محلول نمکی پر می‌شود، داخل معده قرار داده می‌شود. برای انجام این کار از آندوسکوپی معده استفاده می‌شود که گاستروسکوپی نام دارد.

این بالون حجم معده را کم می‌کند بنابراین با مقداری کم از غذا معده پر، و غذای مصرفی کم می‌شود. به طور معمول، بالون معده فقط برای مدتی محدود مثلا شش ماه درون معده باقی می‌ماند و سپس، آن را خارج می‌سازند.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

7- بای پس روده

در این عمل جراحی که بسیار شبیه بای پس معده است علاوه بر بخشی از معده، بخشی از روده هم از جریان هضم و جذب غذا خارج می‌شود. در این روش، بخش بالایی معده ممکن است به نقطه ای پایین تر در روده اتصال یابد.

انواع عمل جراحی لاغری

جراحی برای کارگذاری یک وسیله لاغری

یکی دیگر از جدیدترین متدهای جراحی لاغری این است که به جای تغییرات دائمی در معده و روده، با کارگذاری برخی وسایل در بدن به لاغری فرد کمک شود. در زیر به دو نمونه آن اشاره می‌کنیم.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

8- سیستم انسداد واگ یا وی‌بلوک

در این روش یک دستگاه تحریک الکتریکی در نزدیکی معده به طور معمول با آندوسکوپ کارگذاری می‌شود. این دستگاه با ارسال تحریک الکتریکی به عصب واگ اجازه نمی‌دهد پیام عصبی گرسنگی از معده به مغز و برعکس انتقال یابد و بدین ترتیب میزان مصرف غذا را کم می‌کند.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری
انواع عمل جراحی لاغری

9- پمپ معده

یک پمپ بسیار کوچک داخل معده کار گذاشته می‌شود که به بیرون راه دارد. این پمپ غذای خورده شده را به بیرون از معده هدایت می‌کند و به لاغری فرد کمک می‌کند.

عوارض جراحی لاغری

این عمل‌های جراحی هم مانند سایر جراحی‌ها در درصد کمی از افراد ممکن است عوارض جانبی در بر داشته باشند. مهمترین عوارض جراحی های لاغری عبارتند از:

  • ایجاد لخته در ورید (ترومبوز ورید عمقی) معمولا در پا یا حرکت لخته به سوی ریه (آمبولی ریه)
  • عفونی شدن محل زخم مربوط به جراحی
  • جابه‌جایی باند معده از جای درست خود و نیاز به عمل دوباره
  • نشت محتویات روده از محل اتصال معده به روده در بای پس معده یا اسلیو گاسترکتومی

کدام جراحی لاغری بهتر است؟

با توجه به شرایط هر فرد و هزینه جراحی لاغری و عوارض احتمالی، پزشک معالج کمک می‌کند تا بهترین روش جراحی لاغری را انتخاب کنیم.

جراحی زیبایی لاغری

روش‌های زیر باعث حذف و بیرون آوردن چربی از بدن می‌شوند. در این روش‌ها می‌توان در هر جایی که چربی اضافی باعث بدشکلی بدن شده است، آن را خارج نمود. این روش‌ها، برخلاف روش‌های قبلی، با کاهش هضم و جذب غذا یا کاهش مصرف غذا ارتباطی ندارند و فقط به زیبایی بیشتر بدن مانند لاغری شکم کمک می‌کنند.

جراحی لاغری شکم یا همان ابدومینوپلاستی یکی از پرطرفدارترین انواع این جراحی محسوب می‌شود. هم اکنون با جدیدترین متد جراحی زیبایی لاغری آشنا می‌شویم.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری

10- لیپوساکشن

در این روش از یک دستگاه برای مکش چربی و خارج کردن آن از نقاط خاصی از بدن استفاده می‌شود. با لیپوساکشن می‌توان بدشکلی موجود در برخی نواحی بدن را برطرف کرد. لیپوساکشن یک جراحی زیبایی لاغری موضعی به شمار می‌رود.

امکان انجام این عمل لاغری با لیزر، با اولتراسوند (امواج ماوراصوت)، و با لرزش مکانیکی وجود دارد.

جدیدترین روش جراحی لاغری، جراحی لاغری پلیکاسیون معده، عمل لاغری با لیزر، عمل لاغری بهاره رهنما، عمل لاغری خیابانی، عوارض عمل لاغری، عوارض عمل معده برای لاغری، هزینه عمل لاغری،انواع عمل جراحی لاغری

11- لیپوماتیک و پیکرتراشی

کسانی که دوست دارند شکل بدن آنها با دقت بیشتری نسبت به لیپوساکشن تصحیح شده، به فرم ایده‌آل در آید از لیپوماتیک و پیکرتراشی استفاده می‌کنند.

تفاوت لیپوساکشن و پیکرتراشی در این است که در پیکرتراشی لوله‌هایی که برای خارج کردن بافت چربی از بدن استفاده می‌شوند بسیار ظریف‎تر از لوله‌های لیپوساکشن هستند؛

به همین دلیل پیکرتراشی یا لیپواسکالپچر روی تصحیح شکل چربی موجود و درست کردن خطوط هیکل فرد مطابق سلیقه فردی بسیار دقیق و کارآمد است در حالی که لیپوساکشن بیشتر روی برداشتن کلی و خارج کردن چربی از بدن تمرکز دارد.

اگرچه از پیکرتراشی به تنهایی هم استفاده می‌شود اما در بیشتر موارد پیکرتراشی پس از انجام جراحی کوچک کردن سینه، بزرگ شدن سینه، لیفتینگ شکم یا سایر انواع جراحی زیبایی و پلاستیک توصیه می‌شود.

آیا می دانید که؟ مجله اینترنتی باروشاپ

بیشتر بدانید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *